Sveriges hemliga påverkans­operationer i andra länder

Att Sverige har världens högsta bistånd per capita är känt sedan länge. Så har det förblivit även efter den borgerliga valsegern. Ofta diskuteras biståndet – både av dess anhängare och kritiker – utifrån perspektivet att syftet är att bekämpa fattigdom. Men en mindre känd del av biståndet handlar inte om detta, utan om att bedriva politisk påverkan i andra länder. I veckans nummer har vi granskat hur Sverigedemokraterna nu gett sig in i biståndsbranschen på samma sätt som övriga sju riksdagspartier.

Omkring 100 miljoner kronor betalas varje år ut till riksdagspartiernas egna biståndsorganisationer, med villkoret att pengarna används på ett sätt som uppfyller regeringens strategi. Officiellt kal­las denna del av biståndet ”särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer”. Det låter inte så farligt, men verkligheten är något helt annat.

När Nya Tider begärde ut alla årsredovisningar för partiernas olika biståndsorganisationer, fick vi tillbaka dokument som alla innehöll information som censurerats av tjänstemännen på Sida. De hade för hand strukit över information i de tusentals sidorna – information som vi och allmänheten tydligen inte har någon rätt att ta del av.

Sveriges regering betalar de svenska riksdagspartierna för att utföra politiska påverkansoperationer i andra länder. Metoden sker genom att partierna finansierar likasinnade organisationer och partier. De startar tankesmedjor, lokalavdelningar och utbildar politiska kandidater.

I Sverige uppmanas vi att se upp med påverkansoperationer från främmande makt, men vad gör svenska staten själv?

Målet är att påverka landets politik i en viss riktning. Att USA ägnat sig åt detta i årtionden är inget nytt, men att Sverige gör det har gått under radarn.

Att verksamheten maskas, i det påstått ”öppna” landet Sverige, är förstås för att verksamheten är olaglig i flera mottagarländer. Det kan man förstå. Hur hade vi reagerat i Sverige om samma länder pumpat in pengar med syfte att tvinga fram ett regimskifte eller få in ett nytt parti i riksdagen – utifrån en strategi som satts upp av hemlandets regering?

Vän av ordning invänder förstås att politiker i Sverige och många andra länder redan ingår i globalistiska nätverk som Bilderberggruppen och World Economic Forum. Vi återkommer snart med en utförlig rapport om årets Bilderbergmöte som i skrivande stund pågår i Lissabon. Men att svenska staten satsar miljoner av svenska skattebetalares pengar för att påverka den politiska processen i andra länder är dock mindre känt för de flesta.

Sida skulle säkert argumentera för att de länder man satsar pengar i är odemokratiska, rentav diktaturer, och kanske även ses som ett hot mot Sverige. Men att pumpa in pengar i en opposition i ofria stater är att göra dem en rejäl björntjänst. Det undergräver oppositionens förtroende hos den egna befolkningen. Vem litar på en politiker som finansieras av en främmande stat?

Sverige skulle tjäna på att överge rollen som moralisk stormakt, och inse att alla problem i världen inte är våra. Vi ska inte uppfostra andra länder. Vi har nog med problem i vårt eget land att ta tag i.

Därför är det olyckligt att nu även Sverigedemokraterna tar rygg på de and­ra partierna och startar biståndsverksamhet för svenska skattepengar. Partiets ansökan är häpnadsväckande läsning.

Det varnar för att kriget i Ukraina kommer att få länder att skydda sina egna intressen och sin ekonomi, som om det vore något dåligt. Det varnar för ”patriarkala könsstrukturer” på Balkan som partiet nu vill ”utrota”. ”Extrem etnonationalism” ska ersättas av respekt för mångfald.

SD oroar sig vidare för att Balkanländerna kanske inte släpps in i EU, vilket vore en ”katastrof”. Med hjälp av bistånd som ska utbilda politiker i landet vill man nu styra länderna in på en ”euro-atlantisk väg”. Varför skulle de välja en väg dominerad av Nato och USA, med tanke på att detta imperium idag är på nedgång medan Kina och övriga BRICS-länder blir allt starkare?

Här är det också värt att nämna att partiet i senaste EU-valet kampanjade mot en utvidgning av EU, och särskilt namngav Balkanländerna som problematiska på grund av korruption och fattigdom som innebär en högre EU-nota för Sverige. Men nu har partiet svängt och vill vara en aktiv part för att utvidga EU just till denna Europas mest instabila region. Ibland är det svårt att hänga med i de tvära kasten i svensk politik!

En sak som jag reagerade på när jag läste Sidas redovisning av hur svenska skattepengar ska användas, är att det inte längre handlar bara om svält och demokrati, de klassiska biståndsfrågorna. Nu är det mycket fokus på att få de länder där de svenska skattepengarna satsas att genomföra Agenda 2030 och de ”globala målen för hållbar utveckling”. Pinsamt naivt skriver Sida på sin hemsida att ”klimatkrisen ska vara löst och fred och rättvisa ska råda” år 2030. Tillåt mig tvivla.

Nu ska den nya borgerliga regeringen ändra lite i strategin för parti­biståndet. Några större ändringar är inte att vänta. Räkna med att Agenda 2030 och klimatavtalet i Paris står kvar som grunder för verksamheten.

En bättre väg framåt hade varit att helt avveckla partibiståndet, och verka för fungerande – och öppna – relationer även med länder som valt en helt annan politisk väg än Sverige och Västeuropa. Kan motståndet mot att peta i parti­biståndet möjligen även bero på att det används för att finansiera kontorslokaler och anställningar för partiernas biståndsarbetare i Stockholms innerstad? Eller är det globalistiskt inflytande?

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Relaterat

SD ansöker om biståndsmiljoner – vill bryta de ”patriarkala könsnormerna” på Balkan

SD ansöker om biståndsmiljoner – vill bryta de ”patriarkala könsnormerna” på Balkan

🟠 Sverigedemokraterna ger sig in i biståndsbranschen. Genom sin egen biståndsorganisation, Hepatica, har partiet ansökt om biståndspengar av Sida. Pengarna ska användas för påverkansoperationer i andra länder, officiellt kal­lat ”särskilt demokratistöd”. Nya Tider har som första tidning granskat partiets ansökan, och kan avslöja att verksamheten är tänkt att bedrivas mot fem länder på Balkan. SD oroar sig för att regionen ”domineras av patriarkala könsnormer” och ”extrem etnonationalism”. Nu vill man ”utrota könsstereotyperna” och ”öka respekten för mångfald” – genom att finansiera politiska möten. Dessutom vill man stödja ländernas ”euro-atlantiska väg” med målet att de ska godkännas som EU-medlemmar. ”Som ett av de största partierna i Sverige finns det inget viktigare för oss än att stödja arbetet för ökad demokrati och mänskliga rättigheter”, skriver SD. Sida meddelar dock till Nya Tider att ansökan avslagits då den inte uppfyller kraven.

Inflation och hot om matbrist – då ökar Sverige biståndet

Inflation och hot om matbrist – då ökar Sverige biståndet

🟠 INRIKES Samtidigt som svenskars vardag blir allt dyrare med ökade bränsle-, el- , mat- och bostadskostnader väljer regeringen att öka Sveriges bistånd till andra länder i form av det direkta humanitära stödet. Ukraina får till exempel 315 miljoner kronor men trots de stora behoven på grund av en pågående invasion får Ukraina inte mycket mer än andra länder. Etiopien får 302 miljoner, Syrien 285 miljoner och Afghanistan 245 miljoner kronor. Bland mottagarländerna för ekonomiskt stöd från Sida under 2022 återfinns även länder som Ryssland och Nordkorea.

Läs även:

Varför detta krig mot landsbygden?

Varför detta krig mot landsbygden?

🟠 LEDARE. I detta nummer rapporterar vi om EU-kommissionens plan att tvinga husägare att tilläggsisolera för hundratusentals kronor. Boverket vädjar till regeringen att stoppa den nya lagen och varnar för att många kommer att tvingas riva sina hus. Det verkar dock vara precis det som är planen – landsbygdsbefolkningen ses som klimatbovar som ska bekämpas med alla medel.

Rättsstatens dödgrävare exponeras

🟠 Efter de så kal­la­de påskupploppen förra året – egentligen koranupploppen – då polisen bombarderades med stenar och vissa blev svårt skadade, nästan dödade, så var det en del av de mer naiva samhällsdebattörerna som trodde att det nu skulle bli ändring emot kriminaliteten. Vi som varit med ett tag förvånades dock inte över att makthavarna återigen tog våldsverkarna under sina vingar. Den analysen gör veckans debattör Christian Pavón.

Nyhetsdygnet

Äntligen – en Malmbergbiografi

🟠 Bokrecension. Bertil Malmberg är ett rätt stort namn inom svensk poesi­. Han kanske står i skuggan av samtida gestalter som Gunnar Ekelöf och Harry Martinson, men han är långtifrån glömd. Malmberg var Akademi­ledamot och en vurmare för sådant som det traditionella Tyskland, vilket gör honom till ett naturligt fokus för mången konservativ litteraturvän. Tack vare en personlig, konstnärlig omprövning i slutet av 1940-talet blev han även accepterad av den svenska modernistiska skolan, samtidigt som han bevarade sin integritet. En ny biografi om Malmberg ger anledning till en närmare titt på mannen, hans liv och hans verk.

Stridsskrift mot modernism och trista hus

🟠 Denna bok är en opinionsbildande skrift, rikt illustrerad, med korta texter och bilder på varje uppslag. Den är skriven av Jerker Söderlind. Han har utbildat sig till arkitekt och journalist, och driver ett företag som sysslar med stadsutveckling. Den här boken innehåller så många glada attacker mot nutida svenskt stadsbyggande att man riktigt ser framför sig hur de som är nedgrävda i modernismens skyttegravar fullständigt måste explodera av raseri. Att boken är skriven så visar hur långt detta arkitekturkrig har gått.

Den poetiske prästen

🟠 Johan Ludvig Runebergs författarskap. Den finlandssvenske skalden Johan Ludvig Runeberg blev redan under sin livstid känd och älskad i både Sverige och Finland för sina diktverk. Han skrev bland annat det episka diktverket Fänrik Ståls sägner, Kung Fjalar som utspelas i Norden under vikingatiden, samt Majsång som sjungs traditionsenligt under Valborgsfirandet. Trots att han var finsk nationalist har hans diktning haft oskattbar betydelse även för den svenska nationalkänslan.

Vad vill World Economic Forum?

🟠 11 exempel på konkreta framtidsplaner för planeten. World Economic Forum (WEF) är en av de mest inflytelserika globalistiska privata organisationerna som finns i världen. De ingår samarbete med FN och skryter öppet med att deras lärjungar ”infiltrerar” världens regeringar. Men vad döljer sig egentligen bakom allt prat om ”hållbarhet”, ”resiliens” och ”Den stora återställningen”? Nya Tider listar elva av de mest förryckta idéer som WEF verkar för.

Apostlarnas apostel i legendens värld

🟠 HISTORIA Under 1200-talet skrev ärkebiskopen av Genua, Jacobus de Voragine, Gyllene legender, som är en samling av berättelser om olika bibliska personer och helgon. Ett av de helgon han skrev om var Maria Magdalena. Hans berättelse om henne präglade inte bara den medeltida synen på henne utan även hur hon kom att avbildas i konsten.

Inblickar i den tidiga kristendomen

🟠 HISTORIA Nya testamentets kanon utgörs av 27 skrifter: fyra evangelier, Uppenbarelseboken samt brev. Denna kanon sammanställdes under 300-talet, men dessa 27 skrifter är inte de enda kristna skrifter som finns. Ett mycket stort antal evangelier, böcker, sånger och apokalypser skrevs under 100-300-talen och några enstaka skrifter kom även till långt senare. Dessa kom inte med i Bibeln utan utgör Nya testamentets apokryfer. Även om dessa skrifter inte är kanon har de varit betydande och ger intressanta inblickar i den tidiga kristendomen.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.