De europeiska folken minskar i antal för varje generation, medan många andra folkslags folkmängd exploderar. Foto: Pixabay
De europeiska folken minskar i antal för varje generation, medan många andra folkslags folkmängd exploderar. Foto: Pixabay

Utan barn inget folk

LEDARE
I veckans nummer berättar vi om att barnafödandet i Sverige störtdyker. De politiskt korrekta vill åtgärda det med ännu mer invandring, vilket avslöjar deras cyniska synsätt på människor som simpla producenter/ konsumenter. Folket räddas ju inte av annat än fler egna barn.

Det har inte fötts så få barn på 50 år i Sverige som i år, och då är ändå Sveriges folkmängd mer än 20 procent större än på 1970-talet. Att befolkningen ändå ökar beror enbart på massinvandringen. Invandrarna står dessutom för en oproportionerligt stor andel av de barn som föds i Sverige, då det ofta handlar om unga vuxna individer som invandrar. Merparten kommer dessutom från länder med en tradition av stora barnskaror. Antalet svenska barn som föds är därför avsevärt mindre än vad statistiken visar.

I ett sunt samhälle skulle en sådan nyhet leda till en omfattande samhälls­debatt och akutåtgärder från ansvariga politiker. I Sverige är det en ickefråga.

I vår artikel ställer vi oss frågan vad den plötsliga nedgången kan bero på. Den babyboom som man förutspådde när befolkningen till stor del tvingades hålla sig hemma under pandemin uteblev – utan att den felaktiga förutsägelsen har fått någon förklaring. Ibland påstås att covid-19 kan ha lett till komplikationer hos havande eller problem att bli gravid. I Nya Tider har vi istället belyst studier som visar att de experimentella vaccinerna mot covid-19 i sig lett till stora problem för kvinnor som vill skaffa barn eller redan är gravida. Statistiken över antalet dödfödda barn har dock inte ökat på något sätt i Sverige de senaste åren, så just det är inte en förklaring. Däremot finns det ingen statistik på om antalet missfall ökat eller om det generellt är svårare att bli gravid, vilket skulle kunna tyda på effekter från vaccinen. Det är frågor som myndigheter borde ta tag i och som Nya Tider kommer att fortsätta undersöka.

Frågan om lågt barnafödande tas dock bara upp av etablissemanget när politikerna ska argumentera för att det behövs ännu mer invandring. De pekar på att resurserna inte räcker till om det är allt färre arbetande som ska försörja och ta hand om allt fler pensionärer. Detta avslöjar förstås mångkulturalisternas cyniska syn på människan. Vi är i deras ögon inget mer än produktions- och konsumtionsenheter, fritt utbytbara mot varand­ra och utan något egenvärde.

En klok man beskrev den mångkulturella visionen om alla människors lika värde med att detta bara kan uppnås om alla reduceras till den minsta gemensamma nämnaren som förenar dem, och eftersom det i mångkulturen knappt finns något som är gemensamt för alla, så reduceras vi till ingenting. Allas lika värde är noll. I mångkulturen är alla lika värdelösa i maktens ögon.

Ett sunt samhälle skulle som sagt vidta åtgärder för att öka barnafödandet, dels genom att göra det ekonomiskt möjligt och rent av fördelaktigt att skaffa fler barn, dels genom att belysa den samhällsmoraliska aspekten. Barnafödande borde vara något som lyfts fram som positivt både för individen och folket.

Istället ser vi det motsatta. Man tutar i tonåringar att de ”fötts med fel kön”, att det är ”frihet” att inte skaffa barn, att man får det bättre – underförstått materiellt – om man är ”barnfri”. Man förhärligar massinvandring av helt främmande folkslag som ska ersätta de ofödda barnen genom till exempel SVT:s falska historieskrivning, och man utmålar Ungern som ”osande av trettiotal” för att landet belönar familjer ekonomiskt om de skaffar många barn.

– I hela Europa föds färre och färre barn, och svaret från Väst är migration. De vill ha in lika många invandrare som de saknar barn, så att det ska jämna ut sig. Vi ungrare tänker på ett annat sätt. Istället för bara antal, vill vi ha ungerska barn. För oss är migration kapitulation, sade Ungerns premiärminister Viktor Orbán i sitt årliga tal till nationen i februari 2019.

Ungern är på många sätt ett före­döme på området. Genom aktiva åtgärder lyckades man vända situationen från att ha bland de lägsta fertilitetstalen i Europa med 1,25 barn per kvinna år 2010, till 1,59 tio år senare. Det är ändå för lite, då det behövs minst 2,1 barn per kvinna för att ett folk inte ska minska i antal.

Fertilitetstal i Europa för olika länder, mätt i genomsnittligt antal barn per kvinna. För att ett folk inte ska börja minska i antal krävs åtminstone 2,1. Som jämförelse är fertilitetstalet i Kongo 6,0 barn per kvinna och i Somalia 6,3. Källa och grafik: Statista
Fertilitetstal i Europa för olika länder, mätt i genomsnittligt antal barn per kvinna. För att ett folk inte ska börja minska i antal krävs åtminstone 2,1. Som jämförelse är fertilitetstalet i Kongo 6,0 barn per kvinna och i Somalia 6,3. Källa och grafik: Statista

 

Förutom den ekonomiska politiken, som borde se till att det är möjligt att skaffa barn och rent av belöna större barnkullar, finns en moralisk aspekt. Istället för feminism, som ställer kvinnor mot män, borde ansvar gentemot folket betonas. Och man ska inte heller glömma att lyfta fram den stora lyckan det innebär att bli förälder, vilket jag som småbarnspappa själv kan vittna om.

Idag skräms potentiella föräldrar också med klimatet. Man talar om det ”fotavtryck” varje människa har och hur mycket koldioxid varje individ producerar under sin livstid. Ett ofött barn producerar förstås ingen koldioxid alls, och det blir allt vanligare att människor som väljer att inte skaffa barn känner att de därmed har ”rätt” att till exempel flyga på semester och ägna sig åt andra koldioxidproducerande aktiviteter.

Detta är förstås helt bisarrt, även om vi skulle tro på att människans koldioxid­utsläpp på något sätt kan påverka klimatet mer än till och med solen. I Afrika sker en befolkningsexplosion med en ökning om cirka 30 miljoner människor per år. Vad är det mot några ofödda barn i Sverige? Dessutom har ju mångkulturalisterna som uttalat mål att ersätta ofödda europeiska barn med utomeuropeisk invandring, bland annat från befolkningsexplosionens Afrika. Då är det ju ingen poäng ens med klimatargumentet att låta bli att skaffa barn, då barnets plats och ”fotavtryck” istället tas av en främling.

Ändå vet jag människor i min egen omgivning som tvekar att skaffa barn för att inte belasta planeten med ytterligare en individ …

Det enda argument som jag förstår – även om jag inte håller med – är att man tvekar att föda barn till en så hänsynslös, cynisk och hjärtlös värld. Barnen kommer att få det svårt, de kanske aldrig blir lyckliga i det samhälle vi har fått. Och vi som läser Nya Tider vet att det kommer att bli värre, rent av mycket värre.

Jag har främst två motargument. För det första kan vi inte frånta barnen rätten att åtminstone försöka kämpa för det som är rätt och bygga ett lyckligt liv. Vi ska förstås ge dem de bästa förutsättningarna, rusta dem så väl vi kan och hjälpa dem, men deras liv är deras kamp. Vi kan inte låta bli att ge dem liv bara för att det kommer att vara svårt.

För det andra är barnen en fortsättning på oss själva, vårt folk och i förlängningen hela mänskligheten. I det lilla perspektivet kan vi argumentera för att det är upp till oss om vi vill medverka till att planeten i framtiden befolkas av vårt folk – svenskar eller i mitt fall mer generellt européer – eller om vi ska låta de folkslag som just nu reproducerar sig mest ta över världen. I det större perspektivet kan våra barn bidra till och rent av leda utvecklingen mot en mer fri, empatisk och respektfull värld som gör upp med tyranniska globalistiska försök att styra oss. Man ska aldrig sluta kämpa.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Relaterat

Antalet födda barn är det lägsta på 50 år, trots att befolkningen stadigt ökar genom massinvandringen. Foto: Pixabay

Dramatisk minskning av antal nyfödda

🟠 INRIKES Barnafödandet i Sverige störtdyker och är nu det lägsta på 50 år. Detta enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) avseende årets tre första kvartal. ”Forskningen har inget definitivt svar på varför vi ser en sådan här nedgång just nu”, skriver myndigheten.

Kraftigt sjunkande födelsetal världen över

Kraftigt sjunkande födelsetal världen över

🟠 Klimatfanatikerna kräver att vi slutar köra bil, flyga på semester, äta kött och helt lägger om våra liv. Men det räcker inte. Vi måste föda färre barn och minska i antal totalt sett för att rädda planeten, påstår dessa självutnämnda världsförbättrare. Annars hotas vi alla av överbefolkning, trots att vi i Väst och stora delar av världen har befolkningsminskning. Nu verkar deras krav infrias när antalet nyfödda barn plötsligt börjat sjunka dramatiskt och alarmerande.

Läs även:

Moldavien balanserar mellan krig och omöjlig neutralitet

Moldavien balanserar mellan krig och omöjlig neutralitet

🟠 OPINION: IURIE ROSCA Moldavien är trängt mellan öst och väst, Ryssland och Nato. När fronten i Ukraina flyttar sig västerut och ser ut att krackelera på allt fler ställen ser debattören Iurie Rosca ett hot mot att stridigheterna spiller över på hans eget land, Moldavien, där en del redan kontrolleras av ryska ”fredsbevarande” trupper. Men samtidigt är Putin överraskande undfallande i vissa frågor och har till och med lovat att inte angripa led¬ningen i Kiev. Varför? undrar Rosca, och menar att det finns starka kraf¬ter som tjänar på att kriget drar ut på tiden och till och med utvidgas.

Trollfabriker och medias trollsång

Trollfabriker och medias trollsång

🟠 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Det är bråda tider just nu. I massmediernas redaktioner springer journalister runt som yra höns och kacklar gemensamt: ”Trollfabrik, trollfabrik, trollfabrik.” Artikel efter artikel pumpas ut om det vagt definierade men påstått allt mer överhängande hotet mot samhället som Sverigedemokraterna menas utgöra. Men få verkar se var den verkliga trollsången kommer ifrån.

Socialminister Jakob Forssmed ser inga problem med covidvaccinerna, men vad säger Angus Dalgleish, professor i onkologi?

Socialminister Jakob Forssmed ser inga problem med covidvaccinerna, men vad säger Angus Dalgleish, professor i onkologi?

🟠 OPINION: ELSA WIDDING Socialminister Jakob Forssmed påstår att vaccinationerna mot Covid-19 är säkra och effektiva. Detsamma påstår hälsominister Acko Ankarberg Johansson som dessutom tillägger att vaccinerna mot Covid-19 är bra för folkhälsan. Samtidigt blir allt fler svenskar smärtsamt medvetna om att så inte alls är fallet när nu plötsligt allt fler nära och kära drabbas av accelererande cancerförlopp, som idag går under benämningen ”turbocancer”.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Bob Dylans syn på världen, sedd genom låttexter

🟠 BOKRECENSION Stjärnorna är också fans. Även de tittar upp mot sin stjärna och drömmer. Så här på ålderns höst (han fyller 83 i år) har Bob Dylan skrivit sin tackbok till några av de som inspirerade honom till att bli vår tids störste låtskrivare. Bob Dylans betydelse för modern kultur går knappast att överskatta, han har beskrivits som ”den som gav popmusiken en hjärna”. Förutom otaliga skivor har han även givit ut en del böcker. Denna den senaste är, precis som självbiografin Chronicles, Volume one (2004) skriven i en fri och associativ stil genom vilken Dylan ofta ger fritt spelrum åt sin fantasi.

Varför är det tabu att tala om Swexit?

🟠 BOKRECENSION Varför var vänstern på 1990-talet skeptisk till EU:s föregångare EG medan de borgerliga var entusiastiska, och varför är det främst högermänniskor som idag ifrågasätter EU? Carl Albinsson, själv tidigare moderat och öppen anhängare av EU, granskar i sin bok Varning för Swexit! Högerväljarnas kluvna syn på EU opinionens svängningar och ger de borgerliga råd för hur de ska undvika den Swexitdebatt som deras väljare vill ha.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Svenskdroppar – dunderkuren från örtriket

🟠 HISTORIA Svenskdroppar, som även är känd som Schwedenbitter, är en örtkur som utvecklades av de två svenska läkarna Klaus Samst och – sannolikt – Kristian Henrik Hjärne på 1700-talet. Den här tinkturen populariserades på 1900-talet av Maria Treben. Svenskdroppar innehåller flera olika örter och sägs hjälpa mot olika sjukdomar och krämpor.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.