TERRAFORMING har bara använts som begrepp i sci-fi och drömmar om hur mänskligheten ska kunna anpassa andra planeter till vår typ av liv, men nu pågår sådan terraforming av vår egen planet. Den brännande frågan är till vems gagn detta görs. Stillbild ur filmen Avatar

Dags att inse att vi är under attack

LEDARE.
Globalisterna tar till allt galnare metoder i sitt krig mot kol(dioxiden), vilket i praktiken är ett krig mot oss och allt kolbaserat liv på planeten. Ett krig baserat på en lögn om människoskapad global uppvärmning. Det finns dock en agenda bakom galenskapen, som nu börjar utkristallisera sig allt tydligare. I den finns ingen plats för egen bostad, bil, rörelsefrihet, en levande landsbygd, mänskliga fri- och rättigheter eller ens det naturliga kretsloppet.

Klimatkrisen är på riktigt, men inte som den framställs i systemmedia. I år har vi kunnat notera än värre extremväder och då inte minst, kyla, nederbörd och översvämningar. Dussintalet länder drabbas varje given dag av översvämningar, inklusive ökennationer och platser som inte upplevt det tidigare. Detta förbigås ofta med tystnad av systemmedia, om de inte hittar något sätt att bortförklara snö i öknen med global uppvärmning. Främst förtiger de dock orsaken till klimatförändringarna, trots att flera väl insatta forskare har gått ut med väl underbyggd information. De som följer Nya Tider har sett en rad artiklar som grundligt belyser detta.

Klimatförändringarna är inte bara mycket allvarliga, men också snabbt eskalerande på grund av förändrad solaktivitet och jordens drastiskt försvagade magnetfält. Vad som inte är på riktigt är att den rådande klimatkrisen kommer att leda till global uppvärmning och att den orsakas av oss människor. Detta trots att det finns tusentals ”vetenskapliga” rapporter, skapade av globalisterna genom ekonomiska incitament, vilka pekar ut oss och koldioxid som skyldiga.

Det finns samtidigt tusentals seriösa vetenskapliga rapporter som visar att solen är avgörande för klimatet och hundratals som visar att även jordens alltmer försvagade magnetfält spelar in.

Allmänheten får bara höra om de beställda rapporterna, där ”studier” och data väljs ut eller manipuleras för att få den slutsats globalisterna kräver, men aldrig de riktiga studier och data som visar att solen helt styr jordens klimat. Allmänheten får heller aldrig veta att dessa av globalisterna beställda ”vetenskapliga” rapporter aldrig tar solen eller magnetfältet i beaktande. Inte en enda gör det, vilket är avslöjande i sig. Samma gäller för deras datamodeller (gissningar). Det är som att tusentals gånger undersöka varför temperaturen ändras i en ugn, men varje gång utelämmna elen och de glödande värmeslingorna, medan handhavarens livsstil och dennes utandningsluft framställs som de drivande faktorerna. Så korkat är det, men många låter sig luras. Inte för att de är dumma, utan för att det politiska och mediala etablissemanget lurat och svikit dem.

Man kunde skratta åt lögnen, om den inte användes för att förstöra våra liv och vår framtid. Kriget mot kol(dioxiden), som detta har utvecklats till, är inget annat än ett krig mot oss och allt kolbaserat liv på planeten. Globalisterna går så långt att de nu även gått i krig mot naturen och därmed Gud själv.

Att hugga ned miljoner träd för att gräva ned dem är så bisarrt att man skulle kunna skratta åt det, om det inte vore för att det förstår både våra liv och planetens hela framtid.

Vi skriver i detta nummer om deras senaste livs- och naturfientliga galenskap, som också redan börjat genomföras, att bara i USA avverka tiotals miljoner hektar skog … och gräva ner den i marken. Ja, ni läste rätt. De kommer dessutom att uppmuntra bönder att sluta med spannmålsodling och djuruppfödning, så att de istället kan plantera träd på odlings- och betesmark. Träd som de sedan ska avverka och begrava. Givetvis kommer det att göras lika lönsamt som det idag har blivit olönsamt att producera mat. Inga växter, inga djur, ingen mat, inga människor … ingen koldioxid. Netto Noll ska vara klart senast 2050, har Bill Gates och andra miljardärer dikterat, utan att någon väljare eller ens regeringar har tillfrågats.

På kortare sikt kommer det att få virkespriserna att skjuta i höjden. Det är inte lika dramatisk för planeten men kanske mer kännbart för gemene man. Och det är inte bara virke som drabbas.

Kalkbrott runt om i världen har, som på en given signal, utsatts för stängningsförsök genom politiska beslut eller påtvingade nya höga avgifter som gör fortsatt verksamhet olönsam eller omöjlig. Ett exempel på detta är Cementas kalkbrott på Gotland, men det ser likadant ut över hela världen. Det har lett till kraftigt höjda priser på betong. Metallpriserna har också skjutit i höjden på grund av skenande energipriser, vilket lett till att armeringsjärn och andra vitala byggprodukter av metall blivit mycket dyrare. Människor som flyttat ut från städerna för att bli självförsörjande har därför ofta valt att bygga sina hus i trä. Årets bränder, inte minst i Nordamerika, har inte bara slukat tusentals sådana hem, utan försäkringskostnader har blivit så höga att folk inte längre har råd med premierna. Då hemförsäkring är ett krav för huslån, har redan i år tusentals människor tvingats överge sina hem.

Till det redan extremt kraftigt höjda kostnadsläget för byggande och boende ska dessutom nya krav på ”klimatsäkrade hus” läggas. Land efter land inför nu nya regler där husägare genom lagstiftning tvingas byta uppvärmningssystem, tilläggsisolera och renovera för hundra­tusentals kronor – och om de inte har råd måste de riva huset (se ”EU-förslag om tvångsrenoveringar kan leda till massflykt från landsbygden – Boverkets hårda kritik: Tvingar fram rivningar” i NyT v.39/2023). Till detta ska läggas kraftigt höjda fastighetsskatter, något som nu också sker som på en given signal världen över. I slutet av september höjde exempelvis Litauen sin fastighetsskatt med 6 500 procent! En katastrof för alla fastighets­ägare där. Sammantaget med ännu högre priser på virke kan det därför bli spiken i kistan för landsbygden, då det kommer att omöjliggöra för människor att bygga hus eller ens bo kvar på landet.

Att begrava miljontals träd i syrefria gropar, så att de inte ruttnar, innebär ett stort ingrepp i det naturliga kretsloppet, där multnande träd och växter skapar framtidens matgjordar. Denna typ av terraforming (på svenska jordformning) av vår planet är den senast kända av en mängd andra, som inkluderar allt från massavlivning av boskap och kolinfångning (CCS) till att spreja vår atmosfär för att ändra den (bilden) och blockera solen. Terraforming var fram till nyligen den hypotetiska processen att artificiellt modifiera atmosfären, temperaturen, topo­grafin eller ekologin på en planet. Nu är detta Science fiction-begrepp verklighet och allt fler börjar undra vad som egentligen pågår. Inte minst då alla påbjudna agendor för att ”rädda planeten” dikteras utan demokratisk process och alltid på bekostnad av mänskligt liv och aktivitet, där vi dessutom utmålas som fiender av de som förklarat krig mot kol(dioxiden) och därmed livet självt. Det är dags att vi börjar försvara oss, naturen och allt liv på denna vår planet!

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Mer värme ger lugnare väder

Mer värme ger lugnare väder

🟠 KRÖNIKA Tällberg Forums skapare Bo Ekman har nyligen varnat för "den oundvikliga klimatkatastrof som kommer att driva miljoner människor på flykt; undan missväxt, översvämningar, torka, värmeböljor, iskyla…”.

Läs även:

Myndigheter älskar struntfrågor

Myndigheter älskar struntfrågor

🟠 OPINION: Karl-Olov Arnstberg Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) är en liten myndighet som bildades 2007. Men även en liten narr kan spela stor teater. Debattören professor Karl-Olov Arnstberg ställer sig kritisk till hur SIN häller grus i Polismyndighetens arbete för småsaker, samtidigt som man nonchalerar riktiga hot mot medborgarnas integritet.

Du förtjänar sanningen

Du förtjänar sanningen

🟠 LEDARE Massmedier granskar inte längre makten. De är numera en integrerad del av etablissemanget och deras roll är inte längre nyhetsförmedling av sanningen utan att skapa och styra det politiska narrativet. Oavsett deras påstådda politiska olikheter har de enats och ställt sig på samma sida i de viktigaste av frågor.

Moldavien balanserar mellan krig och omöjlig neutralitet

Moldavien balanserar mellan krig och omöjlig neutralitet

🟠 OPINION: IURIE ROSCA Moldavien är trängt mellan öst och väst, Ryssland och Nato. När fronten i Ukraina flyttar sig västerut och ser ut att krackelera på allt fler ställen ser debattören Iurie Rosca ett hot mot att stridigheterna spiller över på hans eget land, Moldavien, där en del redan kontrolleras av ryska ”fredsbevarande” trupper. Men samtidigt är Putin överraskande undfallande i vissa frågor och har till och med lovat att inte angripa led¬ningen i Kiev. Varför? undrar Rosca, och menar att det finns starka kraf¬ter som tjänar på att kriget drar ut på tiden och till och med utvidgas.

Trollfabriker och medias trollsång

Trollfabriker och medias trollsång

🟠 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Det är bråda tider just nu. I massmediernas redaktioner springer journalister runt som yra höns och kacklar gemensamt: ”Trollfabrik, trollfabrik, trollfabrik.” Artikel efter artikel pumpas ut om det vagt definierade men påstått allt mer överhängande hotet mot samhället som Sverigedemokraterna menas utgöra. Men få verkar se var den verkliga trollsången kommer ifrån.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Domedagen inställd – eller?

🟠 Patrick Moore är en av de biologer som var med och startade Greenpeace i början av 1970-talet. På 1980-talet bytte han sida. I sin senaste bok, Osynliga hot och falska hot om jordens undergång, vänder han upp och ner på den samlade globala miljörörelsens berättelser om nära förestående miljökatastrofer på grund av radioaktivitet, plastsopor, skogsskövling, världshavens försurning och inte minst klimatförändringar. Han menar att miljörörelsen blivit en politisk väckelse som lämnat det mesta av vetenskaplig förankring. I sin argumentation använder han dock själv många av de falskgrepp som han anklagar miljörörelsen för.

Kriget i Ukraina: Med skygglappar för de större perspektiven

🟠 BOKRECENSION Nu har Ukrainakriget rasat i mer än två år, och det har börjat komma böcker som går på djupet och försöker skildra och förklara detta krig. Vi har valt att titta närmare på en sådan, som kommit ut på ett stort förlag och är lätt tillgänglig i bokhandeln. Det är en bok av en ukrainsk-amerikansk historiker, Serhii Plokhy. Denne för fram långa, på historien baserade resonemang, om kriget och dess orsaker. Vi på Nya Tider kommer säkert att återkomma med recensioner av fler böcker om kriget, som kanske ser det ur någon annan vinkel och med annat fokus. Men vi börjar med denna bok.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Svenskdroppar – dunderkuren från örtriket

🟠 HISTORIA Svenskdroppar, som även är känd som Schwedenbitter, är en örtkur som utvecklades av de två svenska läkarna Klaus Samst och – sannolikt – Kristian Henrik Hjärne på 1700-talet. Den här tinkturen populariserades på 1900-talet av Maria Treben. Svenskdroppar innehåller flera olika örter och sägs hjälpa mot olika sjukdomar och krämpor.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.