<strong>FRAMTIDA KALIFATET.</strong> ISIL har satt upp en femårsplan för utvidgning av sitt nyligen utropade kalifat i östra Syrien och västra Irak. Som kartan visar har deras ambitioner, om dessa uppgifter stämmer, växt ännu större efter namnbytet till Islamiska staten, IS.

Terrormilisens historia

I den senaste månadens nyhetsrapportering från Irak har ett återkommande organisationsnamn varit ISIS eller ISIL, inte sällan beskrivna på ett förvirrande sätt. Nya Tider reder ut begreppen och presenterar en kortfattad och i flera aspekter överraskande historik, som sträcker sig tillbaka till USA:s skapande av mujahedin på 1980-talet för att bekämpa dåvarande Sovjetunionen i Afghanistan.
ISIS KONVOY. Tre stridsvagnar påstod sig USA sett smyga in i Ukraina.
ISIS KONVOY. Tre stridsvagnar påstod sig USA sett smyga in i Ukraina.

ISIS/ISIL står för ”Islamiska staten i Irak och Syrien” respektive ”Islamiska staten i Irak och Levanten”, som kan översättas med ”Större Syrien”, vilket vid sidan av Irak och Syrien inkluderar Jordanien, Israel, Palestina, Libanon, Cypern och södra Turkiet. Namnvalet tyder på att man aspirerar på ett vidsträckt kalifat från Cypern i väst till Iraks gräns mot Iran i öst och från Turkiet i norr till Arabiska halvön i söder, det vill säga en stor del av Mellanöstern.

Terrororganisationen tros finansieras av Saudiarabien, Kuwait och Qatar samt har inkomster från oljefält i östra Syrien, kidnappningar, utpressning, rån och smuggling av historiska artefakter.

Organisationen kan spåras tillbaka till det afghansk-sovjetiska kriget på 1980-talet och de islamistiska motståndsrörelser som främst amerikanska underrättelsetjänsten CIA då satte upp och beväpnade.

Den USA-ledda invasionen av Irak i mars 2003 fick organisationen att kraftsamla i landet mot sin forna välgörare. När man formellt upptogs av al-Qaida hösten 2004 så antog man namnet Al-Qaida i Irak. 2006 bytte man namn till Islamiska staten i Irak, ISI.

BARN I KALIFATET.
BARN I KALIFATET.

Organisationen var den mest fruktade av de irakiska motståndsrörelserna under Irakkriget, bland annat för att man kidnappade och skar halsen av tillfångatagna amerikanska soldater. Något man filmade och västmedia inte var sena att förmedla. Detta bidrog bland annat till en ökad acceptans hos befolkningarna i väst att ge upp frihet och integritet i utbyte mot påstådd säkerhet och skydd från islamistisk terrorism.

Organisationens ledare Abu Musab al-Zarqawi omnämndes under denna tid nästan lika ofta i media som den dåvarande al-Qaida-ledaren Usama bin Ladin och var den näst mest jagade innan han påstods ha dödats av amerikanskt stridsflyg 2006. Oräkneliga gånger innan rapporterades han också ha dödats, så det är svårt att veta med säkerhet om och när det i så fall skedde.

Sedan 2010 styrs organisationen av en ny fantomliknande person med många olika namn varav ett är Abu Bakr al-Baghdadi, vilket inte ska sammanblandas med hans föregångare Abu Omar al-Baghdadi.

Abu Bakr Al-Baghdadi har sedan Irak-offensivens start i juni redan förklarats död minst en gång. Precis som flera av sina föregångare har han suttit fånge i något av USA:s mer eller mindre hemliga fängelser i utlandet. I hans fall hölls han i förvar på Camp Bucca i Irak, först under stora delar av 2004 och sedan mellan åren 2005-2009. Det sista framkom först i år och har tidigare förnekats av USA på oklara grunder.

Organisationens odyssé i Syrien

I april 2013 tog ISIL sitt näst senaste och mest kända namn i samband med att man började operera på den USA-stödda rebellsidan i Syrien. Namnvalet, Islamiska staten i Irak och Syrien/Levanten, var en tydlig signal att man ansåg sig vara en kraft att räkna med även i Syrien. Jabhat al-Nusra (JN), som sprungit ur ISI och blivit dess syriska gren kände sig därmed hotade. JN betraktades vid denna tidpunkt som al-Qaida i Syrien och ansågs också vara den gruppering med högst stridsvärde bland rebellerna.

Samtidigt med att ISI offentliggjorde sitt nya namn, ISIL, så förklarade man ensidigt att ISI och JN slagits ihop till ISIS/ISIL och under ledaren al-Baghdadi nu representerade al-Qaida i både Irak och Syrien. JN:s ledare Abu Muhammad al-Jawlani förnekade att så var fallet och en öppen konflikt mellan två al-Qaida grupperingar var ett faktum. Situationen förvärrades ytterligare av ISIL:s grymheter mot den syriska civilbefolkningen som alienerade dessa och gjorde mycket av JN:s och andra islamistrebellers arbete att vinna sympatier bland syrier ogjort.

ISIS förfogar nu över stora mängder stridsvagnar och andra pansarfordon.
ISIS förfogar nu över stora mängder stridsvagnar och andra pansarfordon.

Denna öppna maktkamp och spricka inom al-Qaida tvingade dess ledare Ayman Zawahiri att i juni 2013 ingripa och förklarade då oväntat att ingen sammanslagning hade sanktionerats. Al-Baghdadi gick då ännu mer oväntat emot al-Qaidaledaren Zawahiri och resultatet blev att al-Qaida i oktober 2013 slog fast att JN vara deras representanter i Syrien och beordrade samtidigt att ISIL skulle upplösas. ISIL, som då etablerat sig i stora delar av östra Syrien, ignorerade detta och vid det här laget pågick dessutom hårda strider mellan de två al-Qaida-fraktionerna JN och ISIL. Jihadisterna låg även i strid med de mer moderata sunniterna inom Fria Syriska Armén (FSA) och så klart den syriska regeringsarmén. Dessa interna stridigheter var en bidragande orsak till de syriska regeringsstyrkornas framgångar under denna tid.

I februari 2014 fick al-Qaida nog och tog avstånd från ISIL, som vägrat lyda dess påbud. Att al-Qaida bland annat fördömde ISIL:s grymhet lyfte en del ögonbryn i världen.

I maj hände något som gav en förvarning om vad som komma skulle månaden efter – Zawahiri beordrade överraskande Jabhat al-Nusra, JN, att avbryta striderna med ISIL.

Nya framgångar, nytt namn

Al-Qaidaledarens order var inte bara en förvarning om ISIL:s blixtoffensiv i Irak under juni månad, utan också om det som skulle ske i slutet av månaden. Nyhetsbyrån Reuters skriver att ”Krigare från Jabhat al-Nusra, den syriska grenen av al-Qaida, svor en ed på lojalitet mot ISIL i staden Albu Kamal, nära den irakiska gränsen”. Detta skulle aldrig ske utan Zawahiris och därmed al-Qaidas samtycke.

Att så sker ska ses dels i ljuset av gemensamma strategiska intressen och dels för att ISIL har tagit över mycket av al-Qaidas roll som magnet för islamister som vill föra väpnad jihad i främmande land.

Bara i Irak har ISIL över 6 000 krigare, varav ungefär hälften är utlänningar. Av dessa är drygt 2 000 europeiska medborgare med invandrarbakgrund.

EGET VECKOMAGASIN. Islamiska staten producerar mängder av engelskspråkig och högkvalitativ propaganda.
EGET VECKOMAGASIN. Islamiska staten producerar mängder av engelskspråkig och högkvalitativ propaganda.

Nyhetsbyrån Reuters intervjuade den 27 maj den svenska Säpo-chefen Anders Thornberg, som berättade att ”minst 80 personer har rest till Syrien och anslutit sig till al-Qaidainspirerade grupper för att strida.”. Av dessa har ”omkring 20” dödats i strider. Det mest uppseendeväckande var dock när han berättade att ”drygt hälften av dessa har återvänt till Sverige”. Övrig svensk media har valt att inte rapportera om detta. Det är inte osannolikt att flera av dem som åkt till Syrien nu deltar i striderna i Irak.

Den 29 juni bytte ISIL namn till sitt nuvarande – Islamiska staten, IS. Det skedde i samband med att organisationens Shuraråd, islamsk lagstiftande församling, formellt utropade världens första kalifat sedan 1924. Det finns de som hävdar att skälet till namnändringen, det vill säga att man tog bort ”Irak och Levanten” från sitt namn är att ambitionerna nu är ännu större än tidigare. Alla muslimska delar av världen ska i slutänden lyda under dem och dess nyutnämnde kalif, Abu Bakr al-Baghdadi, som nu går under namnet Kalif Ibrahim.

Kalifen är historiskt både världsligt och religiöst överhuvud för hela den muslimska världen. Ordet betyder efterföljare (till profeten Mohammed) och är den högsta titeln inom islam.

I en ljudupptagning från den 1 juli uppmanar al-Baghdadi ”Muslimer, skynda till er nation. Ja, det är er nation. Skynda, eftersom Syrien inte är för syrierna, och Irak inte är för irakierna. Landet är för muslimer, alla muslimer.”

Kalifen säger även att ”Muslimer överallt, vilka kan utföra Hijrah [utvandra] till den Islamiska staten, så låt honom göra det, eftersom Hijrah till islams land är obligatoriskt”. Han fortsätter med att påtala att ”Det finns ingen bättre insats i denna välsignade månad (Ramadan inleddes i år den 28 juni) eller något annan än jihad, så omfamna denna förändring [kalifatets bildande] och kämpa för Allahs religion genom jihad”. Kalifen lockar även med världsherravälde ”Det här är mitt råd till dig. Om du håller dig till det kommer du att erövra Rom och äga världen, om Allah vill.”

Hur stor uppslutningen blir bakom den självutnämnde kalifen och hur många sunniter som känner sig kallade återstår att se. Oavsett, så ser världen nu ytterligare en stat grundad på terror bildas och det nya kalifatet under IS får Afghanistan under talibanerna att blekna i en jämförelse.

Sammantaget är det – som de flesta internationella terrorexperter nu bedömer det – en materialiserad mardröm som på sikt kommer drabba även Europa.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Damen som utvecklade torrmjölken

Damen som utvecklade torrmjölken

🟠 HISTORIA Maria Johanna ”Ninni” Kronberg kom på att man kan göra hållbar torrmjölk genom att torka skummjölk som sedan indunstades med upphettad luft. Genom denna uppfinning, som hon fick patent på, lades grunden för livsmedelsföretaget Semper AB.

Läs även:

Islamistiskt terrordåd planeras mot Wien

Islamistiskt terrordåd planeras mot Wien

🟠 UTRIKES Enligt lokal polis planeras ett islamistiskt terrordåd mot den österrikiska huvudstaden Wien. Det gör att polisen tvingas vidta vissa säkerhetsåtgärder, som att placera ut beväpnade poliser på vissa platser, öka patrulleringen samt övervakning av kända islamister.

Storbritanniens utmaningar för att genomföra sin nya lag om olaglig migration

Storbritanniens utmaningar för att genomföra sin nya lag om olaglig migration

🟠 UTRIKES Inte bara Italien har problem med båtmigranter, Storbritannien är ett annat hårt drabbat land. En av de mest angelägna frågorna som tas upp i regeringens senaste proposition är vart migranter skulle kunna omplaceras. Om migranter fortsätter att anlända i stort antal till Storbritannien kan det orsaka betydande operativa och ekonomiska svårigheter att inte kunna behandla och utreda deras asylansökningar, utöver de mänskliga kostnaderna.

Nyhetsdygnet

Nya tankar om nordiska och anglosaxiska seder och bruk

🟠 Bokrecension. Nordiska och anglosaxiska seder och bruk är ett ambitiöst verk av knyaz Rikard, som enligt honom själv är avsett att ”användas som ett instrument för att analysera framtiden”. Han betonar även vikten av att kunna historia, men lägger samtidigt fram en rad överraskande tolkningar och slutsatser som han inte belägger, vilket förstås bekymrar en historiker som bryr sig om det vetenskapligt riktiga. Om man väljer att betrakta boken som en myt snarare än fakta, tjänar den dock som inspiration och lyfter fram många visdomar.

Svensk spionhistoria

🟠 Bokrecension. En historik över en gren av den svenska statsförvaltningen, det låter inte så spännande. Men om man säger att det rör sig om underrättelsetjänsten, då spetsar folk öronen. Spioner och förrädare, James Bond i verkligheten...! Så är det onekligen; underrättelsetjänst är i regel tacksamt att skildra i historisk bokform. Och en som kan detta ämne både för svenska och internationella förhållanden är Wilhelm Agrell. Hans senaste verk om spioneriets historia är Sprickor i järnridån – svensk underrättelsetjänst 1944-1992.

Strange World – kan det blir mer PK?

🟠 I november förra året släppte Disney en animerad film, Strange World (En annorlunda värld), som kombinerar element ur Jules Vernes fantastiska teknikskapelser och en fantasivärld som påminner om Avatar. En nästan identisk värld har faktiskt redan visats i ett avsnitt om stenåldersfamiljen Croods.

Märta Måås-Fjetterström

🟠 Textilkonstnärinnan från Östergötland som erövrade världen. Den 21 juni år 1873 såg en liten flicka dagens ljus. Hon skulle komma att kal­las Märta Måås-Fjetterström och bli en av Sveriges främsta textilkonstnärer. Hennes mattor finns över hela världen. De pryder slott, museer, offentliga byggnader och privata hem.

Så blir världen när bensinbilarna har fasats ut

🟠 EU-parlamentet fattade den 14 februari det slutgiltiga beslutet att efter år 2035 får nybilsförsäljning bara bestå av elbilar. Politiker låter ofta påskina att det ”bara” är att byta ut sin gamla bil mot en elbil. Nya Tider har dock visat att det inte finns nog med metaller på hela planeten för en total elektrifiering – vilket politikerna mycket väl vet. I denna artikel går vi igenom hur det är tänkt att samhället i framtiden ska se ut, med 15-minutersstaden, avfolkad landsbygd och andra radikala förändringar som globalister förordat under lång tid.

Löjtnanten, korpralen, pastorn och kriget

🟠 HISTORIA Mycket har skrivits om Karl XII och det stora nordiska kriget, men de dagböcker som skrevs av de som var i fält med honom är fulla av inblickar in 1700-talets soldatliv. I tre av dessa dagböcker – skrivna av löjtnant Joachim Matthiae Lyth, korpral Erik Larsson Smepust och bataljonspastor Andreas Westerman – skildras nederlag, lidanden och fångenskap, men också en stark förtröstan på Gud.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.