<strong>”Det är dags att flumskolan tar slut”,</strong> säger Stefan Jakobsson, Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson i riksdagen. Foto: SD

Shanghai-modell för svensk skola

Sverigedemokraterna höll presskonferens den 9 juni om skolans framtid. Sverige har de senaste åren fallit i Pisa-undersökningar, något man nu vill sätta stopp för. Bland annat vill man införa en så kallad Shanghai-modell, ett system som lyft Shanghai till skoltoppen.

Sverige låg en gång i toppen när det kom till utbildning, men har sjunkit markant de senaste åren. Den internationella kunskapsutvärderingen Pisa granskar matematik, läsförståelse och naturvetenskap, och i dess mätningar som genomförts 2006, 2009 och 2012 har Sveriges resultat dalat i samtliga tre ämnen. 2012 ligger Sverige under OECD-genomsnittet. Nedgången har varit snabbare än i flertalet andra länder, och den snabbaste nedgången har varit i ämnet matematik, där resultatet har minskat med 38 punkter från 2003 till 2012.

Den 9 juni presenterade Sverigedemokraterna sitt förslag för att ”skapa världens bästa skola”. Förslaget omfattar bland annat kompetensutveckling, certifiering och rejäla lönelyft.

– Det är obekväma sanningar vi har att presentera, sade Stefan Jakobsson, SD:s utbildningspolitiske talesperson på presskonferensen. Han har själv arbetat som lärare i 15 år och har en bra insyn i yrket.

Jakobsson berättar för Nya Tider att han slutade som lärare eftersom han inte längre kunde ta ansvar för den dåliga utbildningen.

– Det var skolfrågorna som fick mig att engagera mig i Sverigedemokraterna, säger han.

– Den svenska skolan är internationellt sett dålig. Lärarutbildningen är på avgörande punkter undermålig och många elever ges inte förutsättningar att nå adekvat kunskapsnivå, säger Jakobsson.
Jakobsson menar att hela skolsystemet är dåligt och att lärarutbildningen måste bli bättre.

– Vi ska hjälpa de lärare som behöver det att bli bättre pedagoger. Och det gör vi med hjälp av certifieringar, som sker stegvis. Shanghai-modellen ger lärare en chans att göra karriär inom sitt yrke och samtidigt rejält öka sin inkomst. Engagemang ska helt enkelt betala sig, förklarar han.

Vidare menar han att arbetsmiljön i skolan är dålig. Inte bara elever utan också många lärare mår dåligt och kan inte sköta sitt arbete på grund av den dåliga miljön, berättar han.

– Det spelar ingen roll om man höjer lärarnas löner. De vill helt enkelt inte jobba i en sådan extremt dålig arbetsmiljö, säger Jakobsson.

Jakobssons recept är att läraryrket måste bli attraktivt igen, så att man kan behålla de bra lärare som finns i skolan, så att man lockar tillbaka de tusentals lärare som lämnat, men även locka in nya lärare till yrket.

– Attraktionskraften för yrket ökar om man skapar en bra arbetsmiljö där lärare kan utvecklas åt det håll de vill. En skola och arbetsplats där de kan göra en meningsfull karriär. Kunskapsstarka lärare ökar kvalitén i skolan. Det är eleverna som blir vinnarna när det finns en engagerad lärarkår.

Jakobsson berättar att Sverigedemokraterna tagit lärdom av de länder som lyckats bäst. Shanghai-modellen tyckte de var intressant för Sverige.

– I Shanghai rankas eleverna bäst i världen i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det är ett lyckat system. På 30 år har Shanghai gått från bottenresultat till absoluta toppen, enligt undersökningar från OECD, säger Jakobsson.

Sverigedemokraterna anser att de bästa resurserna ska gå till de svagaste eleverna.

– Genom att skapa världens bästa lärarkår kan vi på riktigt hjälpa de elever som är i mest behov av hjälp. De bästa lärarna ska hjälpa de elever som är i mest behov.

Jakobsson vill se ett system med jourskolor där man ger svaga elever rätt förutsättningar med hjälp av de bästa och mest drivna pedagogerna.

– Ingen elev ska behöva falla ut eller misslyckas. Ambitionen måste alltid vara att få tillbaks eleven i en vanlig klass. ”Superlärare” kan lyfta hela skolan. Det finns helt enkelt inget dåligt med denna modell, hävdar han.

Den viktigaste orsaken till de dåliga resultaten är enligt Jakobsson de ideologiska reformerna som monterat ned ett fungerande utbildningssystem.

– Man har inte prioriterat kunskapsstarka lärare utan istället på att ge mer och mer makt till eleverna. Genus-pedagogiken och ideologiska reformer är meningslösa. Vi ser resultatet nu. Det är ledaregenskaper och kognitivt kunnande vi ska satsa på, säger han.

Han menar att detta kan åstadkommas med ganska enkla metoder och att det inte är dyrt att införa reformen.

– Inför katederundervisning igen. De länder som lyckats bäst i världen har en sak gemensamt, nämligen katederundervisning, berättar han.

Jakobsson berättar vidare att SD vill se en statlig vidareutbildning som sker under arbetstid, 30 timmars utvärdering med hjälp av kollegor som sitter med i klassrummet. I modellen ingår även ett mentorskap för att vidareutbilda andra lärare. Kunskapen ska spridas ut bland lärare och göra yrket värdefullt.

– Det sker ständigt nya saker och vi vill ge möjlighet att inom läraryrkets timmar utveckla sig konstant.

Partiet vill också att skolmaten ska lagas på plats, att halvfabrikat ska tas bort och att maten ska lagas av utbildade kockar.

– Att maten lagas på plats av närproducerade produkter gynnar den svenska marknaden, säger Jakobsson.

Jakobsson berättar att ingen kritik mot SD:s förslag hittills framförts från förbund eller andra partier, vilket man tolkar som positivt.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Systembolaget säljer vin från olagligt ockuperad mark

Systembolaget säljer vin från olagligt ockuperad mark

🟠 INRIKES Systembolaget säljer kosher-vin från områden som olagligen ockuperats och annekterats av Israel, och två av vinerna, ett vitt och ett rött, finns dessutom i det fasta sortimentet, om än i ett begränsat antal butiker. Det av Israel olagligt ockuperade område där åtminstone sex viner produceras och sedan säljs som beställningsvara eller direkt i butik kommer alla från Golanhöjderna. I en kommentar till Nya Tider säger Systembolagets presstjänst att man bara följer EU:s och UD:s rekommendationer när det gäller synen på mänskliga rättigheter och att man dessutom prövat att sälja kosher-viner från andra länder, men att judar i Sverige helt klart föredrar kosher-vin från Israel.

Läs även:

Systembolaget säljer vin från olagligt ockuperad mark

Systembolaget säljer vin från olagligt ockuperad mark

🟠 INRIKES Systembolaget säljer kosher-vin från områden som olagligen ockuperats och annekterats av Israel, och två av vinerna, ett vitt och ett rött, finns dessutom i det fasta sortimentet, om än i ett begränsat antal butiker. Det av Israel olagligt ockuperade område där åtminstone sex viner produceras och sedan säljs som beställningsvara eller direkt i butik kommer alla från Golanhöjderna. I en kommentar till Nya Tider säger Systembolagets presstjänst att man bara följer EU:s och UD:s rekommendationer när det gäller synen på mänskliga rättigheter och att man dessutom prövat att sälja kosher-viner från andra länder, men att judar i Sverige helt klart föredrar kosher-vin från Israel.

Regeringens nya satsning: Utökade befogenheter för ordningsvakter

Regeringens nya satsning: Utökade befogenheter för ordningsvakter

🟠 Ordningsvakter ska inte bara kunna användas i fler sammanhang än idag, de ska också få fler befogenheter. Kroppsvisitering har hittills endast fått göras av säkerhetsskäl, till exempel om personen antas ha farliga föremål på sig. Nu utökas den befogenheten till att gälla kroppsvisitering i rent identifieringssyfte. Det föreslår regeringen i en proposition som har lagts fram till riksdagen.

Reinfeldt vald till ny ordförande för Svenska fotbollsförbundet – många negativa reaktioner

Reinfeldt vald till ny ordförande för Svenska fotbollsförbundet – många negativa reaktioner

🟠 INRIKES Lördagen den 25 mars höll det svenska fotbollsförbundet årsmöte, och när det var dags för att välja ordförande segrade valberedningens förslag, den före detta moderatledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt. Valet var dock allt annat än okontroversiellt då han inte har någon som helst vana av att verka inom idrottsrörelsen och då många svenskar också förknippar honom med massinvandring då han var statsminister. Ordförandevalet har nu fått många negativa reaktioner i fotbolls-Sverige samt på sociala medier.

Sverige förbereder för framtidens kärnkraft: SMR

Sverige förbereder för framtidens kärnkraft: SMR

🟠 Regeringen har gett klartecken för att bygga ny kärnkraft i Sverige, men de första nya reaktorerna kommer sannolikt vara mycket annorlunda från de vi har idag. Istället för stora och dyra kärnkraftverk kommer nysatsningen främst bli på små modulära reaktorer (SMR) som har unika egenskaper som sätter dem i en klass för sig. Att de snabbt kan sättas upp nära konsumenterna är bara en av fördelarna.

Kontraktet är klart – Storbritannien köper svenska Archer

Kontraktet är klart – Storbritannien köper svenska Archer

🟠 INRIKES Förhandlingarna är avklarade och kontraktet underskrivet – Storbritannien kommer att köpa in 14 av de högteknologiska artillerisystemen Archer, meddelar FMV idag. Köpet innebär den första större internationella försäljningen av Archer och kan komma att lägga grunden för fler framtida försäljningar av det svenska supervapnet. Men frågor kvarstår om vad det innebär för den svenska försvarsförmågan – och riskerna att den utarmas.

Nyhetsdygnet

Hur är det att driva ett mikroparti?

🟠 Bokrecension. Centerpartiet anses allmänt ha svikit landsbygden, en turkisk muslim som partiledare utan erfarenhet av svensk landsbygd utgör definitivt spiken i kistan. Ett alternativ för vissa tidigare sympatisörer skulle kunna vara det lilla partiet Landsbygdspartiet oberoende (LPo). Stefan Torssell har skrivit en ny bok om sin korta och stormiga tid som partiledare för LPo. Den ger en inblick i hur det kan vara att verka i ett mikroparti, men säger också något mer allmänt om hur partier fungerar. Även Norrlandsfrågan får en genomlysning.

Houellebecq letar efter hopp i en mörk värld

🟠 Bokrecension. Det här är en roman som man kan ha lite olika åsikter rörande vad den handlar om. Fransmannen Michel Houellebecq är ju en bred samtidsskildrare, alltsedan han romandebuterade med Elementarpartiklarna 1998. Han hyllades tidigt av de franska kritikerna, och har fortsatt vara relevant. I bokens avslutande ”Tack” antyds att detta kanske är hans sista roman.

Tapetmakerskan som skyddade krutet

🟠 Uppfinnerskan Maria Christina Bruhn. I början av sin regeringstid utlyste Gustav III en tävling. Den som kunde utveckla krutkarduser som motstod fukt och brand skulle belönas med 6000 daler kopparmynt. En som skickade in karduser till denna tävling var tapetmakerskan Maria Christina Bruhn. Hon vann dock inte och en annan person tog senare åt sig äran för hennes uppfinning, men hon fick till sist det erkännande hon förtjänade.

Ovanliga polarsken – en varning

🟠 Jordens magnetfält försvagas i allt snabbare takt. I slutet på februari träffades jorden av solstormar som gav upphov till spektakulära norrsken i ovanliga färger på breddgrader där de sällan ses. Solstormarna var starka, men borde inte ha givit upphov till dessa norrsken. Det är en varning till mänskligheten som forskare och systemmedia tiger om. Vi reder i denna analys ut begreppen som en gång bara intresserade sol- och rymdforskare, men som nu kan vara mycket viktigare att förstå för gemene man än vädret. Solen inte bara styr vårt klimat och väder, utan kan också allvarligt påverka eller helt slå ut vårt högteknologiska samhälle. Jordens magnetfält försvagas alltmer och i allt snabbare takt. Tillsammans med vandrande poler och plötsligt kraftig solaktivitet förebådar det en katastrof av ofattbara proportioner.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Solen styr klimatet

🟠 Motarbetad forskning visar på naturliga orsaker till klimatförändringar. Solen och dess cykliska variationer har en stark effekt på jordens klimat. Det har bekräftats både experimentellt och genom att titta på hur jordens medeltemperatur varierat i takt med solens aktivitet genom årtusendena. Ändå är solen inte ens en parameter i de officiella klimatmodellerna som i stället pekar ut människan som ansvarig. Astrofysikern Henrik Svensmark, som forskat i decennier om solen och klimatet, säger till Nya Tider att det finns ett mycket stort motstånd mot all forskning som motbevisar internationella klimatpanelens antropogena klimatteori.

Frun på Årsta

🟠 HISTORIA Märta Helena Reenstierna levde på Årsta gård tillsammans med sin make, Christian Henrik von Schnell. Här skrev hon de dagboksanteckningar som bland historiker kommit att bli mer kända än hon själv. I dessa anteckningar skildrade hon vardagen på Årsta samt noterade samtida händelser.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.