Hundratusentals invandrare försörjs av en krympande andel av befolkningen som arbetar

Förr försörjde en lön två människor, men då visste man åtminstone vem den andra var. Så lyder ett skämt som troligen många har hört, men som inte desto mindre innehåller en stor portion sanning. Nyligen släppte Svenskt Näringsliv en rapport som visar att en stor andel av den arbetsföra befolkningen, 1,3 miljoner, blir försörjda genom andras skattepengar.

På grund av massinvandring sticker Sverige ut i Europa med en fortsatt hög arbetslöshet. 1,3 miljoner arbetsföra individer är varken självförsörjande eller studerande, och skillnaderna mellan invandrare och svenskar är gigantiska.

Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som publicerades den 19 feb­ruari. Man slår fast att i Sverige är bara 4 miljoner helt självförsörjande. Med andra ord står endast fyra av landets tio miljoner invånare för både sin egen och övriga samhällets försörjning.

Det visar sig att det framförallt handlar om invandrare från tredje världen som försörjs av staten och i förlängningen av de svenska skattebetalarna som bekostar kalaset. Svenskt Näringsliv kal­lar det för ett omfattande problem med ett ”växande utanförskap”.

Detta är inte något tillfälligt. 57 procent av individerna som inte var självförsörjande 2020 var inte heller självförsörjande under något av de fem åren dessförinnan. Det innebär att 700 000 personer under en sexårsperiod aldrig nådde upp till den inkomstnivå som krävs för att definieras som självförsörjande.

Men skillnaderna mellan invandrare och svenskar är gigantisk och förklarar varför Sverige har så hög arbetslöshet jämfört med övriga EU. Invandrare utgör nämligen 64 procent av de långtidsarbetslösa, trots att de endast utgör 25 procent av arbetskraften. Tittar man på specifika undergrupper sticker invandrare från Afrika och Mellanöstern ut. Endast 38 respektive 36 procent av invandrarna från Afrika och Mellanöstern var självförsörjande medan motsvarande andel bland de inrikes födda var 73 procent. Mer än hälften av invandrarna från Mellanöstern var efter 20 år i Sverige fortfarande inte självförsörjande.

Detta leder förstås till enorma kostnader för samhället. Svenskt Näringsliv har räknat ut att bara kostnaden i direkta transfereringar och uteblivna skatter uppgår till 270 miljarder kronor per år. Man jämför med rättsväsendet, som kostar 53 miljarder per år, och försvaret, som kostar 63 miljarder.

Precis som invandringskritiker påpekat i alla tider slår de fast att personer ”i utanförskap” urholkar välfärden och om de arbetade skulle det frigöra resurser för att exempelvis anställa nya undersköterskor, lärare och poliser.

Politiker ställer ibland den retoriska frågan varför Sverige har så hög arbetslöshet samtidigt som företagen skriker efter utbildad arbetskraft. Vi hade ju ”kompetensregnet” 2015 från Syrien och Afghanistan, för att inte glömma Somalia. Att det kanske trots allt inte var så många ingenjörer och läkare som kom skvallrade dåvarande statsminister Stefan Löfvens utspel om att man skulle hitta på ”enkla jobb”, som att häfta ihop papper. På så vis skulle Sverige få Europas lägsta arbetslöshet.

Det går dock inte att finta bort verkligheten med alla dessa fantasifyllda flumåtgärder. Nu ser vi svart på vitt att Sverige bara sjunker djupare i arbetslöshet och högre kostnader för medborgare som gör rätt för sig.

Ur rapporten ”Reformer för att få fler i arbete”, Svenskt Näringsliv, 19 februari 2023.

Enligt SCB och Eurostat har Sverige i dag EU:s femte högsta arbetslöshet. Totalt klassificeras omkring 400 000 personer i Sverige som arbetslösa. Men medan det i EU sedan 2016 skett en kraftigt minskning av antalet arbetslösa, från tio till sex procent fram till 2022, har arbetslösheten i Sverige inte alls minskat, utan legat kvar på sju procent.

Inte ens denna statistik säger dock hela sanningen. Det utgör bara toppen på isberget i det allt mer dysfunktionella Sverige. Det beror dels på att arbetslöshetsmåttet inte inkluderar dem som har gett upp sitt jobbsökande, dels att det räcker att jobba en timme under en vecka för att räknas som sysselsatt, vilket innebär att de som klassificeras som sysselsatta kan ha en mycket svag koppling till arbetsmarknaden.

Om man istället tittar på självförsörjningsgraden, vilket är ett mått på hur stor andel av de som är i arbetsför ålder som kan försörja sig själva genom arbete vid en viss given tidpunkt, får man fram andra och mer realistiska siffror, något som alltså Svenskt Näringsliv gjort.

Enligt rapporten är det främst i vissa grupper som självförsörjningsgraden är extremt låg, vilket som helhet drar ned dessa gruppers faktiska bidrag till den svenska allmännyttan. Till exempel var endast 38 respektive 36 procent av invandrarna från Afrika och Mellanöstern självförsörjande år 2016, medan motsvarande andel bland de inrikes födda var 73 procent.

Merparten (55 procent) av de som är födda i Mellanöstern och som bott i Sverige under 20 års tid var fortfarande inte klassificerade som självförsörjande.

Att allt större grupper i samhället, som dessutom ökar snabbt i antal på grund av den omfattande massinvandringen, inte är självförsörjande innebär gigantiska samhällsekonomiska kostnader.

Dessa bekostas dessutom primärt av en allt mer skattetyngd och krympande mängd arbetande svenskar.

Rapportförfattarna pekar på att det ofta inte finns något ekonomiskt incitament för att börja arbeta:

”Den disponibla inkomsten för en familj med två barn är oförändrad om en av föräldrarna slutar gå på bidrag för att börja arbeta till en ingångslön.”

De föreslår en politik som gör det mer lönsamt att arbeta. Men det är inte hela sanningen. Till Sverige kommer många som knappat kan läsa och skriva. Det är inte realistiskt att tro att dessa ska kunna hitta en anställning i ett modernt samhälle. Hela invandringspolitiken har varit ett enda stort haveri från första början.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Relaterat

Massinvandringens prislapp

Massinvandringens prislapp

🟠 DEBATT. Arbetsinvandringen var en lönsam affär för Sverige. Sedan krigsslutet bidrog invandrarna årligen med en procent till Sveriges växande BNP. I början av 1970-talet drabbades Sverige av en lågkonjunktur och ströp arbetsinvandringen. ”Flyktinginvandringen” kom som en ersättare och på något självklart sätt antogs det att också den skulle bli lönsam. När riksdagen i mitten av 1970-talet bestämde att Sverige i fortsättningen skulle vara ett mångkulturellt land ansågs det därför inte behövligt med någon ekonomisk utredning av konsekvenserna.

Läs även:

Antidemokrater – vilka är de?

🟠 LEDARE. Nyligen förbjöd Grekland det nationalistiska partiet Hellenes. Detta utan att partiet egentligen begått något brott – anklagelserna var högst svepande, vilket vi berättar om närmare i detta nummer. Den verkliga orsaken verkar i­stället vara att Hellenes fick oväntat stort stöd av väljarna och med valet bara några veckor bort såg makthavarna ingen annan utväg än ett förbud.

Massinvandringens prislapp

Massinvandringens prislapp

🟠 DEBATT. Arbetsinvandringen var en lönsam affär för Sverige. Sedan krigsslutet bidrog invandrarna årligen med en procent till Sveriges växande BNP. I början av 1970-talet drabbades Sverige av en lågkonjunktur och ströp arbetsinvandringen. ”Flyktinginvandringen” kom som en ersättare och på något självklart sätt antogs det att också den skulle bli lönsam. När riksdagen i mitten av 1970-talet bestämde att Sverige i fortsättningen skulle vara ett mångkulturellt land ansågs det därför inte behövligt med någon ekonomisk utredning av konsekvenserna.

Nyhetsdygnet

De senkomnas förundran

🟠 Bokrecension. Mustafa Panshiri och Jens Ganman har nu i flera år tillsammans och var för sig skrivit och debatterat om hur Sverige håller på att förändras. De förstår att det mångkulturella samhället inte fungerar, de tar upp gängkriminaliteten, och de provar att bryta mot gamla PK-normer om hur debatten ska föras. De känner sig för, bit för bit, kan man säga. Denna bok innehåller resereportage runtom i Sverige gjorda under 2022 och 2023, och de reser även till Frankrike och Finland. Men de har inte mycket att säga.

Peter Gøtzsche i härnadståg mot psykiatrin

🟠 Bokrecension. Den stridbare och frispråkige Peter Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i fem stora vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit flera böcker där han inte håller igen på kritiken. Läkemedelsindustrin kal­lar han regelmässigt för kriminalindustrin.

Riksbyggare Gustav Eriksson Vasa

🟠 HISTORIA. Den sjätte juni i år är det femhundra år sedan Gustav Eriksson Vasa utsågs till kung av Sverige. Historien om ursprunget till Vasaloppet och hur Vasa sedan ledde befrielsekriget som resulterade i att den danske unionskungen Kristian II drevs ut ur Sverige är allmänt känd, men vad som hände därefter är egentligen ännu viktigare. Som kung drev Gustav Vasa ihärdigt på för att skapa ett enhetligt rike med en effektiv byråkrati. Han kal­las för riksbyggaren som lade grunden för den moderna staten, och han var beredd att gå över lik för att uppnå detta.

Sugen på att äta i rymden?

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ett franskt start-upbolag, Zephalto, som grundades av flygingenjören Vincent Farret d'Astiès, kommer att låta sex personer lyfta 25 kilometer över jorden i en tryckkapsel fäst vid en ballong. Passagerarna kommer att serveras måltider tillagade av stjärnkockar (sic!) och franskt vin samtidigt som de betraktar jorden från ovan jorden

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Paschs säkra tändstickor

🟠 HISTORIA Tändstickan har en lång historia – de första nämns i en kinesisk källa från cirka 950 e.Kr. – och har i Europa utvecklats av olika uppfinnare. Det var dock den svenske kemisten Gustaf Erik Pasch som utvecklade säkerhetständstickorna och tog patent på denna uppfinning 1844.

Stig Dagerman och Tyskland

🟠 HISTORIA Tysk höst, som är skriven av Stig Dagerman, är en reportagebok av stort historiskt värde än idag. I den här reportageboken berättar Dagerman nämligen om vad han såg och fick veta av olika personer han mötte och talade med under ett besök i ett sönderbombat Tyskland hösten 1946.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.