<strong>VILL BRYTA VÄSTS EKONOMISKA DOMINANS.</strong> Toppmötet ägde rum i Brasilien och sammanförde fem statschefer. Från vänster syns Rysslands president Vladimir Putin, Indiens premiärminister Narendra Modi, Brasiliens president Dilma Rousseff, Kinas president Xi Jinping och Sydafrikas president Jacob Zuma. Foto: Portal Brasil, Brasilianska regeringen

BRICS sätter upp utvecklingsbank

Vid årets toppmöte i Brasilien skrev fem ledare för några av världens största ekonomier under ett dokument som för alltid kommer att förändra västvärldens och främst USA:s ekonomiska och därmed politiska hegemoni. Genom att BRICS-länderna nu kan erbjuda världen ett alternativ till mäktiga västdominerade organisationer som Världsbanken och Internationella valutafonden, IMF, kommer också makten i världen att förskjutas bort från väst.

BRICS står för Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika och är en samarbetsorganisation för dessa länder, vilka är några av världens största tillväxtekonomier. Medlemsländernas totala handelsomsättning har nästan fördubblats under de senaste fem åren. De står för 30 procent av världens totala bruttonationalprodukt, BNP, baserat på köpkraftsparitet (PPP). Bara handeln länderna emellan står för 17 procent av all världshandel. Varje år är tillväxten inom BRICS större än hela Italiens BNP, som är världens nionde största ekonomi.

Dessa länder tillhör också några av de största nationerna på jorden avseende naturresurser, landmassa och befolkningsmängd med sammanlagt över tre miljarder människor, nästan 42 procent av världens befolkning, inom sina gränser.

Sedan skapandet av BRIC 2009 och upptagandet av Sydafrika 2010, då organisationen också bytte namn till BRICS, har man arbetat med ambitionen att skapa en ekonomisk och delvis politisk motvikt mot Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och andra västdominerade ekonomisk-politiska internationella organisationer.

Fem stora allt starkare och en liten allt svagare

Sydafrika är betydligt mindre i samtliga dessa avseenden, men har stora naturtillgångar och var vid anslutningen till BRICS Afrikas största ekonomi. I år har Nigeria gått om den tidigare apartheidstaten, delvis beroende på ett nytt sätt att beräkna sin BNP. Oavsett, så har Sydafrika tappat mycket av sin tillväxt de senaste åren och i den aspekten passerats av flera andra länder på den afrikanska kontinenten. Ett av skälen till detta är den allt värre diskrimineringen mot landets vita, som i sin mest extrema form tar sig uttryck i terror och mord riktade mot vita farmare. Då jordbruket är en viktig del av landets ekonomi, resulterar denna diskriminering i att tillväxten hämmas när vita sydafrikanska investerare och även farmare i allt större utsträckning söker sig till bland annat just Nigeria.

Under det femte BRICS-toppmötet i sydafrikanska Durban i mars 2013 enades medlemsländerna om att skapa en egen global finansinstitution, en utvecklingsbank. Efter toppmötet meddelade BRICS-länderna att de planerade att slutföra förberedelserna för den nya utvecklingsbanken under 2014. Diskussioner om finansiering, styre och huvudkontorets geografiska placering försenade dock arbetet något.

En del analytiker har menat att detta påvisar sprickor inom BRICS och de som av olika skäl kritiserar organisationen har då gärna speciellt framhållit Kina och Indiens olösta gränstvister och de spänningar det bygger in i samarbetet. Sydafrikas allt svagare ekonomi och utbredd korruption i flera av medlemsländerna är andra svaga punkter som framhållits av dessa kritiker.

Anhängarna har istället pekat på hur organisationen verkligen hjälper olika utvecklingsländer, till skillnad från till exempel IMF som man menar förslavar dessa länder under växande skuldbördor och krav på politiska reformer.

Skälet till att BRICS väcker starka reaktioner återfinns i dess potential att rubba USA:s och dollarns ledande roll i världen. Det finns frispråkiga ekonomer som kallar den en anti-dollarallians och menar att benämningen är fullt rimlig, då BRICS de facto metodiskt och långsiktigt arbetar för att eliminera den amerikanska dollarn som världens reservvaluta.

Toppmötet 2014

Vid det sjätte BRICS-mötet, som ägde rum 14-16 juli, träffades statscheferna för de fem medlemsländerna i Fortaleza, Brasilien. Värden, landets president Dilma Rousseff, sade bland annat att länderna som utgör BRICS ”är bland de största i världen och kan inte nöja sig i mitten av 2000-talet med någon form av beroende”, vilket både kan ses som en indikation på målsättningen med toppmötet och en signal till främst USA.

Under mötet skrev man till slut på det dokument som ligger till grund för den nya globala utvecklingsbanken och en valutafond som vardera tillförs 100 miljarder dollar. I medlemsländerna kommer BRICS Utvecklingsbank att ersätta Världsbanken och BRICS Valutafond att ersätta IMF, samt konkurrera med nämnda västdominerade institutioner utanför BRICS-länderna, främst då i utvecklingsländer. I praktiken innebär det att större infrastruktur- och utvecklingsprojekt i huvudsakligen medlemsländerna kan finansieras av BRICS Utvecklingsbank, som alla fem länderna har lika stor bestämmanderätt i. Detta till skillnad mot IMF, där bruttonationalprodukten avgör de 187 medlemsländernas inflytande.

Sveriges röststyrka i IMF är cirka 1 procent, att jämföra med USA:s på nästan 17 procent. 2012 lånade svenska Riksbanken ut 100 miljarder kronor till Europas krisländer via IMF till enbart 0,1 procents ränta, något regeringen Reinfeldt fick mycket kritik för. Fredrik Reinfeldt kallade lånet för en bra affär för Sverige, något som föranledde Sverigedemokraterna att KU-anmäla statsministern. IMF lånade sedan ut dessa pengar till bland annat Grekland, som fick betala 3,0 procent i ränta – alltså 30 gånger högre än IMF:s inlåningsränta på de svenska skattemiljarderna.

Bara början

BRICS-bankens högkvarter kommer att placeras i Shanghai och man öppnar upp för fler medlemmar. Argentina, Mexiko och Indonesien är några länder som har nämnts.

Skapandet av utvecklingsbanken har inte bara en stor ekonomisk betydelse, utan också politisk, eftersom medlemsländerna genom banken kan främja sina intressen globalt.

”Det är ett politiskt drag som påvisar den starkare ställning dessa länder, vars åsikter ofta ignoreras av deras mer industrialiserade amerikanska och europeiska kollegor, nu fått. Ju starkare denna union och dess ställning på världsarenan blir, desto lättare blir det för dess medlemmar att skydda sina egna intressen”, påpekar Natalya Samoilova, forskningschef på investmentbolaget Golden Hills Kapital.

Vad det i praktiken innebär är en mer multipolär värld, något som kommer att gynna alla utom de krafter i väst som i dag globalt sett har ett stort ekonomiskt och därmed politiskt övertag.

Ryssland har också föreslagit att länderna skapar en energiallians som kommer att innehålla en bränslereserv samt en institution för gemensam energipolitik. Rysslands president Vladimir Putin berättade att ”vi föreslår inrättandet av en Energy Association i BRICS. Under detta ’paraply’, kan en Fuel Reserve Bank och ett BRICS Energy Policy Institute inrättas”.

Putins pådrivande engagemang bakom och inflytande i BRICS ska inte underskattas. Han har genom BRICS i själva verket skapat världens största marknad, något större än var för sig både USA och EU, som dessa nu endast får tillgång till på BRICS villkor.

Med tanke på västs mediala och politiska etablissemangs alltmer högljudda krav på att Putin och Ryssland ska isoleras, så inställer sig en relevant fråga: Vilka är det som långsamt men säkert försvagas ekonomiskt, medialt, politiskt, militärt – och därmed gradvis förlorar inflytande i världen? Är det ett moraliskt och ekonomiskt sönderfallande väst eller övriga världen som nu börjar samarbeta på allvar? Svaret blir extra tydligt när man betänker att motsatsen till inflytande är isolering.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Damen som utvecklade torrmjölken

Damen som utvecklade torrmjölken

🟠 HISTORIA Maria Johanna ”Ninni” Kronberg kom på att man kan göra hållbar torrmjölk genom att torka skummjölk som sedan indunstades med upphettad luft. Genom denna uppfinning, som hon fick patent på, lades grunden för livsmedelsföretaget Semper AB.

Läs även:

Islamistiskt terrordåd planeras mot Wien

Islamistiskt terrordåd planeras mot Wien

🟠 UTRIKES Enligt lokal polis planeras ett islamistiskt terrordåd mot den österrikiska huvudstaden Wien. Det gör att polisen tvingas vidta vissa säkerhetsåtgärder, som att placera ut beväpnade poliser på vissa platser, öka patrulleringen samt övervakning av kända islamister.

Storbritanniens utmaningar för att genomföra sin nya lag om olaglig migration

Storbritanniens utmaningar för att genomföra sin nya lag om olaglig migration

🟠 UTRIKES Inte bara Italien har problem med båtmigranter, Storbritannien är ett annat hårt drabbat land. En av de mest angelägna frågorna som tas upp i regeringens senaste proposition är vart migranter skulle kunna omplaceras. Om migranter fortsätter att anlända i stort antal till Storbritannien kan det orsaka betydande operativa och ekonomiska svårigheter att inte kunna behandla och utreda deras asylansökningar, utöver de mänskliga kostnaderna.

Nyhetsdygnet

Nya tankar om nordiska och anglosaxiska seder och bruk

🟠 Bokrecension. Nordiska och anglosaxiska seder och bruk är ett ambitiöst verk av knyaz Rikard, som enligt honom själv är avsett att ”användas som ett instrument för att analysera framtiden”. Han betonar även vikten av att kunna historia, men lägger samtidigt fram en rad överraskande tolkningar och slutsatser som han inte belägger, vilket förstås bekymrar en historiker som bryr sig om det vetenskapligt riktiga. Om man väljer att betrakta boken som en myt snarare än fakta, tjänar den dock som inspiration och lyfter fram många visdomar.

Svensk spionhistoria

🟠 Bokrecension. En historik över en gren av den svenska statsförvaltningen, det låter inte så spännande. Men om man säger att det rör sig om underrättelsetjänsten, då spetsar folk öronen. Spioner och förrädare, James Bond i verkligheten...! Så är det onekligen; underrättelsetjänst är i regel tacksamt att skildra i historisk bokform. Och en som kan detta ämne både för svenska och internationella förhållanden är Wilhelm Agrell. Hans senaste verk om spioneriets historia är Sprickor i järnridån – svensk underrättelsetjänst 1944-1992.

Strange World – kan det blir mer PK?

🟠 I november förra året släppte Disney en animerad film, Strange World (En annorlunda värld), som kombinerar element ur Jules Vernes fantastiska teknikskapelser och en fantasivärld som påminner om Avatar. En nästan identisk värld har faktiskt redan visats i ett avsnitt om stenåldersfamiljen Croods.

Märta Måås-Fjetterström

🟠 Textilkonstnärinnan från Östergötland som erövrade världen. Den 21 juni år 1873 såg en liten flicka dagens ljus. Hon skulle komma att kal­las Märta Måås-Fjetterström och bli en av Sveriges främsta textilkonstnärer. Hennes mattor finns över hela världen. De pryder slott, museer, offentliga byggnader och privata hem.

Så blir världen när bensinbilarna har fasats ut

🟠 EU-parlamentet fattade den 14 februari det slutgiltiga beslutet att efter år 2035 får nybilsförsäljning bara bestå av elbilar. Politiker låter ofta påskina att det ”bara” är att byta ut sin gamla bil mot en elbil. Nya Tider har dock visat att det inte finns nog med metaller på hela planeten för en total elektrifiering – vilket politikerna mycket väl vet. I denna artikel går vi igenom hur det är tänkt att samhället i framtiden ska se ut, med 15-minutersstaden, avfolkad landsbygd och andra radikala förändringar som globalister förordat under lång tid.

Löjtnanten, korpralen, pastorn och kriget

🟠 HISTORIA Mycket har skrivits om Karl XII och det stora nordiska kriget, men de dagböcker som skrevs av de som var i fält med honom är fulla av inblickar in 1700-talets soldatliv. I tre av dessa dagböcker – skrivna av löjtnant Joachim Matthiae Lyth, korpral Erik Larsson Smepust och bataljonspastor Andreas Westerman – skildras nederlag, lidanden och fångenskap, men också en stark förtröstan på Gud.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.